Aplikimi

Ligjerata e dytë

Filluam me ligjeraten e dytë, të mbajtur nga Semine Ongay me 29-30 Nëntor. Eksperience e mirë që të dëgjosh ligjerime nga një person me përvojë në këtë fushë. 

We believe
in Excellence