Aplikimi

Ceremonia e hapjes

Ceremonia e hapjes së "Limak Airport Services Insititute" është organizuar në Swiss Diamond Hotel Prishtina, ku prezent ishin përfaqësues nga Universiteti i Prishtinës, Limak Holding Group, Universiteti i Bogazici, studentët e LimakASI dhe anëtarë të mediave.

Haldun Fırat Köktürk, CEO dhe Anëtar i Bordit të Limak Kosovo dhe Aeroportit Ndërkombëtar të Prishtinës JSC, ju adresua të gjithëve duke ju falënderuar për mbështetjen të cilën Limak Airport Services Institute e ka pranuar. Poashtu, edhe Gulay Barbarosogulu, Dekan në Universitetin e Bogazici ju adresua të pranishmëve, dhe pastaj edhe Arbnor Pajaziti, Pro-rektor nëUniversitetin e Prishtinës, si dhe Ebru Ozdemir, Përfaqësues e LIMAK Holding Group.

We believe
in Excellence