Aplikimi

Limak ASI 2017: Rezultatet e testimit

Ju lutem më poshtë gjeni listën e aplikuesve të cilët kanë kaluar fazën e testimit dhe janë përzgjedhur për t'u intervistuar. Për kohën dhe vendin e saktë të mbajtjes së intervistave, do të njoftoheni me kohë. Ju urojmë suksese të gjithëve!

We believe
in Excellence