Aplikimi

Rezultatet e testit të njohurive të përgjithshme

Rezultatet e testit të njohurive të përgjithshme janë këtu.
Kalkulimi është bërë duke marrur 30% të testit të gjuhës Angleze, dhe 70% të testit të njohurive të përgjitshme.

Më poshtë janë listat, dhe studentët mund ti shohin rezultatet e testit të gjuhës angleze, të njohurive të përgjithshme, dhe rezultatit përfundimtar.
Rangimi është sipas rezultatit përfundimtar.

Numri i studentëve të ftuar në intervista është:

  • 30 studentë nga Fakulteti Ekonomikfrom Faculty of Economics
  • 20 studentë nga Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike
  • 6 studentë nga Fakulteti Juridik
  • 10 studentë nga Fakulteti i Matematikës dhe Shkencave Natyrore
  • 6 studentë nga Fakulteti i Inxhinerisë Mekanike

Të ftuarit janë të thekësuar me ngjyrë të verdhë.

Faleminderit.

We believe
in Excellence