Aplikimi

Fillon trajnimi i studentëve

Studentët ishin pjesëmarrës në ligjeraten nga profesori Ibrahim Buyukyuksel rreth koncepteve të ndryshme të sherbimeve të aeroportit. Studentët do të vazhdojnë me trajnime tjera si pjesëmarrës të programit Limak Airport Services Institute. 

We believe
in Excellence