News & Updates

Listat e aplikuesëve të suksesshëm dhe informata mbi testet për studentët për edicionin e 5të

Lajmërojmë të gjithë studentët/et që kanë aplikuar për edicionin e 5-të të Limak ASI-it, t'i kontrollojnë listat me shumë kujdes. Vetëm ata/o studentë/e që e kanë emrin në listë, do të lejohen që t'i nënshtrohen testimit me datën...

Application deadline extended to 26 April 2019

After having received many requests regarding the extension of the application deadline, having in mind that the applicants need additional time to prepare for the enrollement exams and due to ongoing regular examination at their...

APPLY NOW! DEADLINE: 19 APRIL 2019

The application period for the edition of 2019 has begun! Click here  to be able to apply in Limak ASI for a career in Airport Services or visit the following link: http://apply.limakasi.com/.

Who can apply?

Students at the last...

Save the date: Application period for the fifth edition starts on 1 April 2019

Students, are you ready to give wings to your career!? We are happy to announce the very exciting news with everyone. We have just finalized all preparations with regard to the fifth edition of Limak Aviation Services Institute...

LISTA E STUDENTËVE TË PËRZGJEDHUR 2018

Të nderuar studentë,

Ju lutemi gjeni më poshtë listën me 30 studentët që janë pranuar në institutin tonë për shërbime aeroportuale!  
Informatat për mbajtjen e ligjeratave dhe të gjitha detajet tjera, do t'jua dërgojmë përmes...

LISTA E STUDENTËVE QË DO TË MARRIN PJESË NË INTERVISTË

Lajmërojmë të gjithë studentët/et që kanë marr ë pjes ë n ë testim t'i gjejn ë rezultatet    më poshtë, ku mund t ë gjeni listën e aplikuesve të cilët kanë kaluar fazën e testimit dhe janë përzgjedhur për t'u intervistuar. Për kohën dhe...

LISTA E STUDENTËVE QË DO TË MARRIN PJESË NË TEST

Lajmërojmë të gjithë studentët/et që kanë aplikuar për edicionin e 4-tët të Limak ASI-it, t'i kontrollojnë listat me shumë kujdes. Vetëm ata/o studentë/e që e kanë emrin në listë, do të lejohen që t'i nënshtrohen testimit me...

The preparations for the fourth edition commence: Students can apply as of 15 February

The preparations for the fourth edition of the Limak Aviation Services Institute have started. The activity is co-organized by Limak, ENAC Institute in France, Bogazici University, University of Prishtina and the Ministry of...

We believe
in Excellence